miércoles, febrero 21, 2007

El nou Alcoi


És una estampa captada des de la Plaça les Gallines del meu poble. Una gran bomba nuclear ha caigut sobre ella. Alguns parlen d'especulació urbanística. Un empresari s'ha fet amb tots els terrenys de la zona i ara va a construir edificis fent-se ric. Uns altres opinen que és el millor que li pot passar a eixa àrea del poble, decadent i deshabitada. Com sempre faig, ahí deixe la reflexió.
Al fons es veu la plaça de les xiques. Ara està la policia. Xiques, policia... mmmmm

No hay comentarios: